Nemovitosti ve Vídni

Vídeň je domovem pro více než jeden milion sedm set tisíc svých obyvatel. Pojďme si představit zdejší realitní trh a říci si něco o tom, jak probíhá nákup nemovitosti v Rakousku.

Občané Evropské unie jsou při nákupu nemovitostí v podstatě postaveni na roveň místním, tudíž je při nákupu domu či bytu nečekají žádné zvláštní komplikace. Hned na úvod je ale potřeba zmínit určitá specifika rakouského realitního trhu. Ten se především vyznačuje mimořádnou stabilitou. Zatímco v důsledku celosvětového ekonomické krize došlo v mnoha zemích často i k rapidním poklesům cen nemovitostí, v Rakousku šly ceny, byť pomaleji, vytrvale vzhůru.

Vídeň, následovaná Prahou, má v regionu střední a východní Evropy vůbec nejvyšší ceny bytů. Cena bytu o velikosti 60 metrů čtverečních se zde pohybuje v rozmezí od cca šesti do třinácti milionů korun. Je obvyklé, že ceny nemovitostí v hlavních městech jsou na vyšší úrovni než ve zbytku země.   V Rakousku je ovšem tento rozdíl v rámci regionu opět největší. Například v prvním městském okrsku, zahrnujícím vnitřní město, vzrostly ceny nemovitostí za poslední dekádu více než dvojnásobně.

Koupě nemovitosti ve Vídni může být i velmi dobrou investicí. Pokud byt nechcete pro vlastní potřebu, lze dosáhnout jednak zajímavého výnosu z pronájmu a vzhledem k vývoji na rakouském realitním trhu lze sázet i na zhodnocení ceny nemovitosti v čase.

V případě, že se rozhodnete pro koupi nemovitosti, musíte si nejdříve zajistit její financování. Na nákup můžete i jako cizinci využít hypotéky od rakouské banky. Při koupi bytu se v Rakousku často používá předběžná smlouva, tzv. Vortvertrag, cosi jako naše smlouva o smlouvě budoucí. Kupující a prodávající v ní stvrdí dohodu o následném uzavření hlavní smlouvy (Hauptvertrag).  K uzavření Hauptvertrag musí dojít nejpozději do jednoho roku od podpisu Vortvertrag.

Ve chvíli, kdy se obě strany dohodnou na kupní ceně, uzavírá se smlouva o vlastnictví bytu (Wohnungseigentumsvertrag), ve které je jasně stanoveno, za jakých podmínek se koupě nemovitosti uskuteční. V této smlouvě by měly být uvedeny všechny obvyklé náležitosti, na jaké jste zvyklí při koupi jakékoliv nemovitosti. Tedy identifikace obou smluvních stran (včetně případných spoluvlastníků), jednoznačné určení nemovitosti (adresa, katastrální označení, určení konkrétního bytu atd.), kupní cena rozdělená na části za movitý a nemovitý majetek (to je důležité, protože z převodu movitého majetku nebudete muset platit daň z převodu nemovitosti), prohlášení majitele resp. všech spoluvlastníků, že nemovitost bude ve stanoveném datu předána bez jakýchkoliv závazků, pravidla pro užívání společných prostor nemovitosti, způsob rozdělení nákladů na energie a služby, dani z nemovitosti a ostatních nákladů, a také místo, datum a čas, kdy se u notáře uskuteční převod nemovitosti.

S nákupem nemovitosti jsou kromě zaplacení kupní ceny spojeny i další související náklady, se kterými je potřeba počítat. Vedle provize realitního agenta, která může činit 3 % z ceny nemovitosti plus DPH, se jedná především o daň z převodu nemovitosti. Ta se pohybuje v případě zastavěné i nezastavěné parcely ve výši 3,5 % kupní ceny a hradí ji v plném rozsahu kupující.

S dalšími poplatky je nutné počítat při zápisu na katastru nemovitostí. Poplatek s názvem Eintragungsgebühr činí 1 % z kupní ceny. Další úhrada pak bude směřovat na notářské či právní poplatky.

Ve Vídni je asi 930 000 bytů, z nichž přibližně 220 000 je obecních. Dalších asi 150 000 je ve vlastnictví družstev. V podstatě se jedná o sociální byty, neboť Rakousko má velmi silnou sociální bytovou politiku. Počet sociálních bytů na 1000 obyvatel dosahuje ve Vídni čísla 219, zatímco ve zbytku Rakouska jen 84. Bydlení je totiž ve Vídni poměrně drahé a právě především v obecních a družstevních bytech se dá bydlet levněji. Je to dáno také tím, že se vesměs jedná spíše o starší byty. Ostatně Vídeň je v Evropě na prvním místě ve stáří bytových domů (v porovnání se srovnatelnými městy).

Komentáře nejsou povoleny.